Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Ru1SQ9SubHNNq
Zdjęcie przedstawia monitor, na którym wyświetlane są wykresy i dane. Widoczne są dane umiejscowione w wierszach jeden nad drugim oraz wykresy liniowe - białe linie na czarnym tle.

Bazy danych – zadania maturalne

Źródło: domena publiczna.

W tym e‑materiale rozwiążemy zadanie maturalne z informatyki, sprawdzające umiejętność tworzenia kwerend w Microsoft Access lub LibreOffice Base. Przedstawimy także schemat oceniania oraz przyznawania punktacji.

Zadanie pochodzi z arkusza maturalnego z roku 2017 (poziom rozszerzony) – zajmiemy się w nim analizą bazy danych, przechowującej wyniki spotkań drużyny piłkarskiej.

W skład serii e‑materiałów dotyczących tworzenia kwerend w SQL wchodzą następujące e‑materiały:

Te materiały pokazują, jak można zrealizować zadania maturalne za pomocą SQL‑a w innym środowisku. Możesz sprawdzić swoje umiejętności, wykonując zadania maturalne przedstawione w tym e‑materiale, wykorzystując inne środowisko.

Twoje cele
  • Zweryfikujesz stopień opanowania środowiska Microsoft Access lub LibreOffice Base w zakresie tworzenia kwerend.

  • Przeanalizujesz rozwiązania czterech zadań pochodzących z arkusza rozszerzonego egzaminu maturalnego z informatyki.

  • Wykonasz zadania typu maturalnego sprawdzające twoją umiejętność tworzenia kwerend.