Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RYsYegncgmIyJ
Ilustracja przedstawia trzy rzeźby głów mężczyzn, wszyscy mają krótkie włosy zaczesane do przodu. Są to mężczyźni w średnim wieku.

I triumwirat. Rzym podzielony na trzy części

Członkowie I triumwiratu: Gajusz Juliusz Cezar, Marek Licyniusz Krassus oraz Gnejusz Pompejusz podzielili między siebie wpływy w imperium rzymskim.
Źródło: Mary Harrsch, licencja: CC BY-SA 4.0.

Po śmierci dyktatora Lucjusza Korneliusza Sulli w 78 r. p.n.e. na rzymskiej scenie politycznej odnowiły się, uciszone brutalnością jego reżimu, dawne spory. Optymaci, pozostawieni przez dyktatora u steru rządów, za wszelką cenę starali się utrzymać przy władzy. Popularzy z kolei dążyli do odbudowania swojego politycznego znaczenia, popadając tym samym w konflikt z rządzącymi.

Równolegle jednak stary podział na optymatów i popularów przestawał mieć tak wielkie znaczenie jak niegdyś. Śladem Sulli szli bowiem kolejni uzdolnieni wodzowie chcący robić błyskawiczną karierę polityczną przy pomocy wiernego sobie wojska, a nie, jak wcześniej, sprawując urzędy w ramach tradycyjnego cursus honorum. W 60 r. p.n.e. trzech takich wodzów zawiązało porozumienie (nazwane później I triumwiratem) i podzieliło między siebie wpływy w całym imperium. Byli to Gnejusz Pompejusz, Marek Licyniusz Krassus i Gajusz Juliusz Cezar.

R6SPrLor8uaVE1
Linia chronologiczna. Od lewej do prawej przechodzimy na strzałce od ciemnej czerwieni, poprzez żółty do bieli. W prostokątach zostały opisane wydarzenia. Od lewej: 264 - 146 r. p.n.e. Wojny punickie, 84 - 82 r. p.n.e. Wojna domowa w Rzymie, 82 r. p.n.e. Początek dyktatury Sulli, 80 -72 r. p.n.e. Wojna w Hiszpanii, 78 r. p.n.e. Śmierć Sulli, 73 -71 r. p.n.e. Powstanie Spartakusa, 70 r. p.n.e. Powołanie Krassusa i Pompejusza na konsulów, 67 r. p.n.e. Uzyskanie specjalnych uprawnień przez Pompejusza, 80 r. p.n.e. Zawiązanie I triumwiratu, 59 r. p.n.e. Powołanie Juliusza Cezara na konsula, 49 - 44 r. p.n.e. Pełnienie dyktatury przez Gajusza Juliusza Cezara.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wytłumaczysz znaczenie słowa „triumwirat”

  • Scharakteryzujesz każdego z członków I triumwiratu

  • Wyjaśnisz, jak Cezar z bankruta stał się pierwszą osobą w państwie