Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RNcEck15MxjjO
Fotografia przedstawia zbliżenie palca dłoni. Siedzi na nim jedwabnik morwowy. Ciało owada jest dość duże, owłosione, kolor białawy. Jego skrzydła są pokryte delikatnymi żyłkami.

Poetycka afirmacja miłości. Snuć miłość... Adama Mickiewicza

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Wiersz pt. Snuć miłość... Adama Mickiewicza to jeden z utworów powstałych w szwajcarskim mieście Lozanna, gdzie pisarz pracował jako profesor literatury łacińskiej. Od nazwy owego miasta powstały tam cykl poezji określa się jako liryki lozańskie. Charakteryzują się one zadumą, refleksją, smutkiem. Pisze o tym znany badacz literatury - prof. Marian Stala:

Marian Stala Kłopoty z lozańskimi wierszami Mickiewicza

Lozańskie wiersze Mickiewicza wskazują drogę, której początkiem jest doświadczenie pustki, kresem zaś – perspektywa nowej, napełnionej sensem egzystencji.

1 Źródło: Marian Stala, Kłopoty z lozańskimi wierszami Mickiewicza, [w:] Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998, s. 7.

Wartością, która nadaje istnieniu sens, okazuje się dla romantycznego poety miłość. 

Twoje cele
  • Rozpoznasz w tekście środki artystycznego wyrazu i omówisz ich funkcje.

  • Odczytasz w utworze sensy uniwersalne.

  • Dokonasz analizy i interpretacji utworu Snuć miłość... Adama Mickiewicza.