Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1XHVuOAbThfV
Zdjęcie przedstawia salę plenarną Sejmu. Znajdują się tu drewniane ławy z zielonymi siedzeniami ustawione w półokręgu. Po prawej znajdują się wyższe ławy oraz mównica. Na ścianie wisi wysoka polska flaga, składająca się z dwóch pionowych pasów: białego i czerwonego. Wisi na niej polskie godło, czyli biały orzeł na czerwonym tle. Po lewej stronie pomieszczenia jest balkon z kolumnami, na którym znajduje się grupa ludzi.

Parlament i jego funkcje

Źródło: Krzysztof Belczyński, licencja: CC BY-SA 2.0.

Bez względu na to, jaki istnieje w państwie model ustroju demokratycznego – prezydencki, półprezydencki, parlamentarno‑gabinetowy czy parlamentarno‑komitetowy – podmiotem podejmującym kluczowe decyzje polityczne, w tym zwłaszcza stanowienie aktów prawa wyższego rzędu, jest organ o charakterze parlamentarnym. Co oznacza parlamentarny charakter takiego organu? I jakie jeszcze funkcje, oprócz stanowienia prawa, zwykle pełni on w państwie?

Twoje cele
  • Przeanalizujesz funkcje legislatywy.

  • Wyjaśnisz, w jaki sposób każda z tych funkcji realizowana jest przez organy władzy ustawodawczej w Polsce.

  • Scharakteryzujesz możliwe rozwiązania dotyczące sposobu organizacji parlamentu.