Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RIjUQmOOJXPFN
Zdjęcie przedstawia dwie pary dłoni trzymające mały globus.

Wielowarstwowość tożsamości narodowej – wybrany kraj

Źródło: domena publiczna.

Czy wspólny język i wyznawana religia to podstawowe wyznaczniki narodu? Czy wobec tego Szwajcarzy są narodem? Tak, gdyż naród to więź oparta na wspólnocie pochodzenia i wspólnocie ziemi. Równie ważny jest historyczny aspekt kształtowania się tożsamości narodu opartej - jak zauważył Leszek Kołakowski - na pamięci, w której utrwalone są, niekiedy także w formie baśniowej, jego początki i późniejsze dzieje.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz wielowarstwowość tożsamości narodowej na przykładzie wybranych państw europejskich.

  • Wskażesz historyczny proces kształtowania się tożsamości narodowej na przykładzie wybranych państw europejskich.

  • Przeanalizujesz tendencje odśrodkowe występujące w wybranych krajach europejskich.