Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R168mqGjw8q1n

Rozwiązywanie nierówności wielomianowych - wykorzystanie wzorów skróconego mnożenia

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: pixabay.com.

Ważnym i często wykorzystywanym elementem rozwiązania nierówności wielomianowej jest zapisanie jej w postaci iloczynowej, czyli rozłożenia wielomianu występującego w nierówności na czynniki.

Podstawowe metody rozkładu wielomianu na czynniki to:

  • wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias,

  • grupowanie wyrazów,

  • wykorzystywanie wzorów skróconego mnożenia.

W tym materiale utrwalimy i rozszerzymy umiejętności dotyczące rozwiązywania nierówności wielomianowych dających się sprowadzić do postaci iloczynowej z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia.

Twoje cele
  • Sprowadzisz nierówności wyższych stopni do postaci iloczynowej za pomocą wzorów skróconego mnożenia.

  • Rozwiążesz nierówności wielomianowe z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia.