Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Eol7DEA1aTO
Na ilustracji znajduje się kolorowy rysunek średniowiecznego Wrocławia. Miasto jest otoczone fosą i murami obronnymi. Z pomiędzy budynków wystają liczne wieże kościołów.

Społeczeństwo Polski dzielnicowej

Ilustracja przedstawiająca średniowieczny Wrocław.
Źródło: fot. Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff, TwojaHistoria, domena publiczna.

W XIII w. trwałemu podziałowi Polski na liczne księstwa towarzyszyły poważne przemiany społeczne. Duża liczba dworów książęcych ułatwiała awans lokalnym elitom. Liczne dostojeństwa (urzędy), pozostające w gestii władców dzielnicowych, nadawały możnowładczy status rodzinom, które miałyby niewielkie szanse na podobną karierę w scentralizowanej monarchii. We wszystkich dzielnicach możni współdecydowali o polityce książąt, można więc mówić o powiększeniu się aktywnej politycznie grupy społeczeństwa w okresie rozbicia dzielnicowego.

R1dPtKa0lr0Jh1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia.  1138 rozpoczęcie rozbicia dzielnicowego Polski. Trzynasty wiek, dynamiczny rozwój gospodarczy w Europie. 1211 przyznanie pierwszemu polskiemu miastu prawa magdeburskiego.  1243 wypędzenie Konrada Mazowieckiego z Krakowa. 1308 stracenie przez Polskę Pomorza Gdańskiego.  20 stycznia 1320 Koronowanie Władysława Łokietka na króla Polski, koniec rozbicia dzielnicowego.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Scharakteryzujesz, czym była kolonizacja na prawie niemieckim.

  • Wyjaśnisz, jaką rolę w trakcie rozbicia dzielnicowego odgrywał Kościół.

  • Ocenisz znaczenie kolonizacji na prawie niemieckim dla rozwoju Polski.