Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R6VTzgmaqyjkz
Zdjęcie przedstawia zbliżenie na globus hipsometryczny. Ukazana jest na nim między innymi Europa oraz fragment Azji i Afryki.

Główne kierunki polityki zagranicznej po 1989 r.

Źródło: domena publiczna.

Po II wojnie światowej państwo polskie znalazło się pod kontrolą sowiecką, a w rezultacie nasz kraj stał się częścią bloku wschodniego. Wiązało się to z brakiem własnej, suwerennej polityki zagranicznej. Realizowano jedynie wytyczne płynące ze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Dopiero przemiany związane z upadkiem komunizmu, które się dokonały w 1989 r., pozwoliły na samodzielne kształtowanie polityki zagranicznej przez państwo polskie.

Twoje cele
  • Przedstawisz główne cele polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.

  • Omówisz rolę organów państwa w stosunkach międzynarodowych.

  • Wskażesz organy wewnętrzne i zewnętrzne podległe ministrowi spraw zagranicznych.

  • Scharakteryzujesz stosunki Polski z wybranymi państwami po 1989 r.