Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RCgMlKvvLlfck
Zdjęcie przedstawia skoszone pole. Na polu leżą bele słomy. Znajduje się na nim kombajn.

Rozwój rolnictwa w Polsce na przestrzeni wieków

Źródło: dostępny w internecie: Zdjęcie autorstwa Karol Wiśniewski z Pexels, domena publiczna.

Wieś polska jest współcześnie silnie zmechanizowana. Wszelkiego rodzaju narzędzia i pojazdy rolnicze znacznie usprawniają funkcjonowanie gospodarstw, dodatkowo odciążając zwierzęta pociągowe, które już tylko sporadycznie wykorzystywane są do prac polowych. Jednak nie zawsze tak było. Kiedyś człowiek dysponował jedynie prowizorycznymi narzędziami, a opieka nad gospodarstwem pochłaniała czas całych rodzin od świtu do zmierzchu. Postępująca mechanizacja nie tylko zmniejszyła nakład pracy ludzkiej i zwierzęcej, ale również pozwoliła na zwiększenie ilości pozyskiwanych plonów z takiego samego areału.
Z tej lekcji dowiesz się, jak postępował rozwój rolnictwa na przestrzeni dziejów.

Twoje cele
  • Prześledzisz rozwój rolnictwa w Polsce na przestrzeni wieków.

  • Poznasz i scharakteryzujesz narzędzia używane w rolnictwie dawniej i współcześnie.

  • Ocenisz rozwój rolnictwa polskiego na tle innych krajów.