Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Az1jQw7MOiJ
Zdjęcie przedstawia marionetkę. Do drewnianej figurki przyczepione są sznurki. Dłoń człowieka porusza sznurkami.

Zwierciadło, w którym przegląda się świat. Rewizor Mikołaja Gogola w reżyserii Jerzego Gruzy

Źródło: Pixabay, domena publiczna.
Jan Kott Rewizor albo autor komedii

Gogol przydał Rewizorowi motto z ludowego porzekadła: „Nie przygaduj zwierciadłu, kiedy masz gębę krzywą”. Wielkie komedie są zawsze zwierciadłem, ale Gogolowski Rewizor jest dopiero drugą sztuką po Świętoszku Moliera, w której komedia odegrana realizuje teatralnie, in vivo swoją funkcję zwierciadła. Kiedy w zakończeniu Rewizora Horodniczy i wszyscy dostojnicy zastygają jak wielkie kukły, zwierciadło zatrzymuje swoje odbicie. Widownia jest w tym momencie sceną i scena widownią. Na petersburskiej premierze teatr był pełny; oba Domy, Strachu i Grozy zasiadły na widowni. „Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!”. Tę najświetniejszą kwestię komedii, wykrzyczaną przez oszalałego Horodniczego wprost do widowni, dopisał Gogol po premierze.

1 Źródło: Jan Kott, Rewizor albo autor komedii, „Kultura” 1981.
Twoje cele
  • Zapoznasz się z sylwetkami Jerzego Gruzy oraz Mikołaja Gogola.

  • Poznasz sceniczną adaptację sztuki Mikołaja Gogola Rewizor w reżyserii Jerzego Gruzy.

  • Omówisz rozumienie teatru jako zwierciadła świata.

  • Określisz różnice w sposobie kreowania wybranych postaci w przedstawieniu Gruzy.

  • Wymienisz elementy scenografii spektaklu Jerzego Gruzy.

  • Omówisz cel charakterystycznego kadrowania w spektaklu Gruzy.