Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Z3vFYIh7PGG

Pojęcie ilorazu różnicowego

W materiale wprowadzimy pojęcie ilorazu różnicowego, który można wyliczyć ze stosunku długości odpowiednich boków trójkąta prostokątnego. Dowiemy się, że iloraz różnicowy mówi o tym, jak bardzo zmienia się wartość funkcji, gdy wzrastają argumenty tej funkcji. Zmianą tą może być zarówno dodatni wzrost, jak i ujemny spadek wartości funkcji. Bazując na materiale teoretycznym i omówionych przykładach, rozwiążemy ćwiczenia interaktywne.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz iloraz różnicowy funkcji.

  • Zinterpretujesz na różne sposoby iloraz różnicowy funkcji.

  • Przeanalizujesz, jak zmienia się różnica wartości funkcji dla podanych argumentów w stosunku do różnicy tych argumentów.

  • Zastosujesz pojęcie ilorazu różnicowego do rozwiązywania problemów matematycznych.