Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Prezentowanie w arkuszach kalkulacyjnych wyników sportowych, wyborów parlamentarnych, postępów w nauce, średniej temperatury w kolejnych miesiącach, powierzchni lądów w tabeli, może być nudne, mało czytelne i trudno porównywalne, zwłaszcza gdy liczba danych jest duża. Aby wyniki te były czytelne i przystępne dla odbiorcy, przedstaw je w formie graficznej. Arkusz kalkulacyjny proponuje ci wykorzystanie wykresów.

Przed przystąpieniem do tworzenia wykresów, przydatna może się okazać wiedza z poniższych materiałów:

Istnieje kilka rodzajów wykresów, takich jak: kolumnowe, liniowe, kołowe, słupkowe. Ich wybór dostosuj do typu danych, które chcesz zaprezentować.

Na przykład, liczbę ludzi zamieszkujących poszczególne kontynenty możesz zaprezentować na wykresie kołowym, przedstawiając dane w formie procentowej. Jeśli natomiast chcesz pokazać, jak kształtowała się średnia temperatura w kolejnych miesiącach w roku, wybierz wykres liniowy lub punktowy. Wybór wykresu zawsze będzie zależeć od ciebie, o ile zadanie, które masz wykonać, nie narzuci ci tego wyboru.

1
Ćwiczenie 1

Przedstaw w formie wykresu wyniki skoku w dal. Dane znajdziesz w załączniku poniżej.

R1aIPxYPF4Vr7

Pobrany załącznik zawiera arkusz kalkulacyjny z tabelą "Wyniki skoku w dal moich koleżanek i kolegów". Tabela zawiera trzy kolumny: Lp. od 1 do 10, imię oraz Skok w dal w centymetrach. Ireneusz skoczył 320 cm, Jan 290 cm, Bolesław 329 cm, Hanna 272 cm, Arkadiusz 320 cm, Marlena 315 cm, Czesław 299 cm, Beata 276 cm, Anna 288 cm, a Katarzyna 257 cm. Pod imionami znajduje się zliczona średnia wynosząca 296,6 cm. Minimalny skok wynosił 257 cm, a maksymalny 329 cm.

Arkusz kalkulacyjny - Wyniki skoku w dal moich koleżanek i kolegów
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik ODS o rozmiarze 3.75 KB w języku polskim
R1BFUjq5P3ntH

Pobrany załącznik zawiera arkusz kalkulacyjny z nazwą arkusza "Wyniki skoku w dal". Tabela zawiera trzy kolumny: Lp. od 1 do 10, imię oraz Skok w dal w centymetrach. Ireneusz skoczył 320 cm, Jan 290 cm, Bolesław 329 cm, Hanna 272 cm, Arkadiusz 320 cm, Marlena 315 cm, Czesław 299 cm, Beata 276 cm, Anna 288 cm, a Katarzyna 257 cm. Pod imionami znajduje się zliczona średnia wynosząca 296,6 cm. Minimalny skok wynosił 257 cm, a maksymalny 329 cm.

Arkusz kalkulacyjny - Wyniki skoku w dal moich koleżanek i kolegów
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik ODS o rozmiarze 4.23 KB w języku polskim
RXVPrHyn2Vx9t

Pobrany załącznik zawiera arkusz kalkulacyjny z tabelą "Wyniki skoku w dal moich koleżanek i kolegów". Tabela zawiera trzy kolumny: Lp. od 1 do 10, imię oraz Skok w dal w centymetrach. Ireneusz skoczył 320 cm, Jan 290 cm, Bolesław 329 cm, Hanna 272 cm, Arkadiusz 320 cm, Marlena 315 cm, Czesław 299 cm, Beata 276 cm, Anna 288 cm, a Katarzyna 257 cm. Pod imionami znajduje się zliczona średnia wynosząca 296,6 cm. Minimalny skok wynosił 257 cm, a maksymalny 329 cm.

Arkusz kalkulacyjny - Wyniki skoku w dal moich koleżanek i kolegów
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik XLSX o rozmiarze 9.62 KB w języku polskim
R1JAS4bcHVzhj

Pobrany załącznik zawiera arkusz kalkulacyjny z tabelą "Wyniki skoku w dal". Tabela zawiera trzy kolumny: Lp. od 1 do 10, imię oraz Skok w dal w centymetrach. Ireneusz skoczył 320 cm, Jan 290 cm, Bolesław 329 cm, Hanna 272 cm, Arkadiusz 320 cm, Marlena 315 cm, Czesław 299 cm, Beata 276 cm, Anna 288 cm, a Katarzyna 257 cm. Pod imionami znajduje się zliczona średnia wynosząca 296,6 cm. Minimalny skok wynosił 257 cm, a maksymalny 329 cm.

Arkusz kalkulacyjny - Wyniki skoku w dal moich koleżanek i kolegów
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik XLSX o rozmiarze 9.72 KB w języku polskim

Wybierz typ wykresu. Możesz wzorować się na wykresie zaprezentowanym na poniższym rysunku, na którym zastosowano wykres kolumnowy.

R1B9qLFp6XLnp
Przykładowy wykres kolumnowy stworzony na podstawie danych z tabeli
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.

Zadanie wykonaj samodzielnie. W przypadku problemów skorzystaj z podpowiedzi lub podejrzyj odpowiedź.

Wykorzystaj poniższy dzienniczek na zapisanie swoich notatek i przemyśleń.

R1Di7PsP0SeJq
Wersja alternatywna: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.

Więcej o wykresach dowiesz się w materiale Tworzenie wykresu na podstawie kilku serii danychPXSEQzdz9Tworzenie wykresu na podstawie kilku serii danych.