Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Prezentowanie wyników sportowych, wyborów parlamentarnych, postępów w nauce, średniej temperatury w kolejnych miesiącach, powierzchni lądów w tabeli, może być nudne, mało czytelne i trudno porównywalne, zwłaszcza gdy liczba danych jest duża. Aby wyniki te były czytelne i przystępne dla odbiorcy, przedstaw je w formie graficznej. Arkusz kalkulacyjny proponuje ci wykorzystanie wykresów.
Istnieje kilka rodzajów wykresów, takich jak: kolumnowe, liniowe, kołowe, słupkowe. Ich wybór dostosuj do typu danych, które chcesz zaprezentować.

R1Y6U830C3UY01
Przykładowe typy wykresow
Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.0.

Na przykład, liczbę ludzi zamieszkujących poszczególne kontynenty możesz zaprezentować na wykresie kołowym, wówczas możesz przedstawić je w formie procentowej. Jeśli natomiast chcesz pokazać, jak kształtowała się średnia temperatura w kolejnych miesiącach w roku, wybierz wykres liniowy lub punktowy. Wybór wykresu zawsze będzie zależeć od ciebie, o ile zadanie, które masz wykonać, nie narzuci ci tego wyboru.

Ćwiczenie 1

Przedstaw w formie wykresu wyniki skoku w dal, które zostały przez ciebie zaprezentowane w poprzednim zadaniu. Wybierz typ wykresu. Możesz wzorować się na wykresie prezentowanym na rysunku. W podręczniku zastosowano wykres kolumnowy.

R14FhDie6C90F1
Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.0.

Zadanie wykonaj samodzielnie. W przypadku problemów skorzystaj ze wskazówki.

Wskazówka

Aby przedstawić wyniki skoku w dal w formie wykresu, wykonaj zapisane poniżej czynności.

  1. Zaznacz blok komórek z danymi, które chcesz zaprezentować na wykresie. W przykładowym arkuszu w podręczniku jest to blok komórek B3:C13.

  2. Odszukaj w swoim programie narzędzie odpowiedzialne za wstawianie wykresów, wybierz typ wykresu i zaakceptuj jego wstawienie.

  3. Przesuń wykres w arkuszu, tak aby nie zasłaniał tabeli z danymi.

Wybierz program Excel lub Calc i obejrzyj film
Microsoft ExceliunL6hgBcF_d169e100Microsoft Excel
LibreOffice CalciunL6hgBcF_d169e106LibreOffice Calc

Wykonany przez ciebie wykres można modyfikować. O tych możliwościach dowiesz się już w gimnazjum.

iunL6hgBcF_d169e100
iunL6hgBcF_d169e106