Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Utrata kontroli nad zagrożeniem lub własnym zachowaniem może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń w postaci wypadków, incydentów lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Wypadki przy pracy mogą stać się katastrofą osobistą i bliskich członków rodziny w związku z utratą zdrowia. Często wypadki przy pracy to także wymierne straty ekonomiczne dla pracodawcy związane z koniecznością wstrzymania produkcji, koniecznością zastąpienia poszkodowanego pracownika, odbudowy stanowiska pracy itp. Konsekwencjami wypadków przy pracy mogą być także odpowiedzialność karna i długi proces sądowy.

Rozdział Postępowanie powypadkowe to zagadnienia dotyczące: obowiązków pracodawcy związanych z wypadkiem w miejscu pracy, składu i zadań zespołu powypadkowego, badania przyczyn wypadku, formułowania zlecań powypadkowych oraz przekazywania dokumentacji powypadkowej. Zawiera także wzory dokumentów obowiązujących w dokumentacji powypadkowej: Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika, Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby niebędącej pracownikiem, Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy i z pracy, Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, Karta wypadku, Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, Statystyczna karta wypadku GUS.

W rozdziale Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy na przykładzie wypadku sprzątaczki, fryzjerki i pracownika administracyjnego opisane są trzy wypadki w miejscu pracy: sprzątaczki, fryzjerki, pracownika administracyjnego. Opisy zawierają między innymi zakres obowiązków pracownika, wykorzystywane na stanowisku pracy maszyny i narzędzia oraz okoliczności wypadku przy pracy. Informacje te są niezbędne do przygotowania dokumentacji powypadkowej.

Czytając e‑book można nauczyć się:

  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy na przykładzie stanowisk pracy na stanowisku administracyjnym, sprzątaczki, fryzjerki;

  • doboru metody ustalenia przyczyny wypadku przy pracy;

  • sporządzania dokumentacji powypadkowej na przykładzie stanowiska administracyjnego, sprzątaczki, fryzjerki;

  • określania działań i środków zapobiegających wypadkom w pracy.

Powrót do spisu treściDG7lzLDXVPowrót do spisu treści