Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Każdy dokument, który tworzymy w edytorze tekstu oparty jest na szablonach. SzablonSzablonSzablon to gotowy wzorzec dokumentu o odpowiedniej strukturze, zawierający określone parametry. np.: układ strony, ustawienia marginesów, format akapitów, użyte czcionki. Więcej informacji o wymienionych parametrach znajdziesz w materiałach:

Przykładem podstawowego szablonu w edytorach tekstu jest szablon pustego dokumentu, z którego korzystasz na co dzień.
Edytory tekstu, poza standardowym szablonem Pustego dokumentu zawierają wiele ciekawych szablonów, umożliwiających wykonanie takich dokumentów jak np. listy, życiorysy, referaty, kalendarze, zaproszenia czy wizytówki. Niektóre szablony ozdobione są elementami graficznymi, co znacznie ułatwi ci pracę. Używając szablonu, wykonasz dokument szybko, a przy tym profesjonalnie.
W zależności od wykorzystywanego edytora możesz użyć szablonów dostępnych bezpośrednio w programie lub pobrać wybrane szablony z internetu.
Przykładowe szablony edytora tekstu Microsoft Word 2013 lub nowszego:

1
Ćwiczenie 1

Otwórz edytor tekstu i odszukaj szablony zainstalowane w programie. Sprawdź, jakie dokumenty możesz utworzyć przy użyciu szablonów. Na podstawie szablonu utwórz dokument dyplomu lub certyfikatu. Jeśli masz problemy z rozwiązaniem zadania, skorzystaj z podpowiedzi. W razie potrzeby zanotowania pewnych informacji, skorzystaj z pola tekstowego znajdującego się poniżej.

Rk6Zl5UwmU2QG
Wersja alternatywna: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Szablon1
Szablon

Szablon to gotowy wzorzec dokumentu o odpowiedniej strukturze, zawierający określone parametry np.: układ strony, ustawienia marginesów, format akapitów, użyte czcionki.