Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

bg‑azure

Wypadek przy pracy na stanowisku biurowym

PLANSZA INTERAKTYWNA

6

Spis treści

1

Miejsce pracy

RrdjnTLw5Ae8N1
Plansza interaktywna przedstawia grafikę, na której pokazane jest pomieszczenie biurowe. W jego centrum znajduje się biurko z monitorem, telefonem i gilotyną do cięcia papieru. Przy biurku stoi czerwone, obrotowe krzesło biurowe z oparciem. Pod ścianą za krzesłem znajduje się regał. Na jego półkach ustawione są ciemne segregatory. Dolna część regału jest zamknięta. Na górze regału stoi kwiat o zielonych liściach. Naprzeciwko, pod ścianą jest okrągły stolik, a obok niego fotel. Przy ścianie z oknem, która jest na drugim planie grafiki, stoi duża drukarka oraz niszczarka. Na oknie stoją dwie doniczki z kwiatami. Żaluzje są opuszczone na jedną trzecią wysokości okna. Pomieszczenie jest oświetlone lampą sufitową.

W rogu pomieszczenia jest interaktywna cyfra jeden, po kliknięciu której wyświetla się okno z dodatkowymi informacjami oraz nagraniem audio z taką samą treścią jak opis tekstowy. Treść opisu: “Miejscem pracy pracownika administracyjno-biurowego jest biuro. Znajduje się ono w jasnym pomieszczeniu, prawidłowo oświetlonym światłem naturalnym i sztucznym. Podstawowym narzędziem pracy pracownika administracyjno-biurowego jest komputer, dlatego też biuro jest wyposażone w biurko, fotel obrotowy oraz regały na dokumenty. Wielkość pomieszczenia pozwala na swobodne poruszanie się pracownika, a w rogu pomieszczenia znajduje się mały stolik i krzesło dla osób oczekujących na rozmowę z przedstawicielami firmy.

W trakcie pracy pracownik administracyjno-biurowy posługuje się takimi narzędziami jak: komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do internetu, urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka połączona ze skanerem), niszczarka na dokumenty, gilotyna do cięcia papieru, telefon stacjonarny.
Pracownik firmy pracuje na jedną zmianę w godzinach od 8:00 do 16:00. Czasami zdarzają się nadgodziny w pracy, kiedy przedstawiciele firmy mają długie narady, negocjacje cenowe albo przyjmują delegacje osób spoza firmy".
Miejsce pracy
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Stanowisko biurowe

RSJukh9wuusGk1
Plansza interaktywna przedstawia grafikę, na której pokazane jest stanowisko biurowe. W centrum znajduje się biurko z monitorem, telefonem i gilotyną do cięcia papieru. Przy biurku stoi czerwone, obrotowe krzesło biurowe z oparciem. Pod ścianą za biurkiem stoi duża drukarka oraz niszczarka do papieru. Nad nimi jest okno złożone z trzech skrzydeł. Żaluzje na oknie opuszczone są jedną trzecią wysokości okna. Na parapecie stoją dwie doniczki z kwiatami. Na dwóch skrzydłach okna znajdują się interaktywne cyfry od jeden do dwa.

Po kliknięciu cyfry jeden wyświetla się okno z informacjami i nagraniem tożsamym z treścią opisu. Treść opisu: “Zadania wykonywane przez pracownika na stanowisku biurowym to:
obsługa biura, odbieranie telefonów służbowych, redagowanie pism urzędowych, przetwarzanie powierzonych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem informacji poufnych, zabezpieczenie powierzonych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przechowywanie informacji w sposób i przez okres wskazany w procedurach pracodawcy i obowiązujących przepisach, prowadzenie kalendarza spotkań, obsługiwanie poczty elektronicznej i tradycyjnej (przyjmowanie, odbieranie i wysyłanie korespondencji), prowadzenie rejestru spraw, umawianie klientów na spotkania (telefonicznie i mailowo), organizowanie podróży służbowych przełożonego”.

Po kliknięciu cyfry dwa wyświetla się okno z informacjami i nagraniem tożsamym z treścią opisu. Treść opisu: “Obowiązki w zakresie BHP
Pracownik zatrudniony na stanowisku biurowym jest zobowiązany m.in. do:
przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania ustalonego czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego porządku, ochrony powierzonego mienia, dbania o maszyny, sprzęt i porządek w czasie pracy na stanowisku, przestrzegania poufności przekazanych danych i archiwizacji danych w sposób określony w przepisach, przestrzegania zasad współżycia społecznego”.
Stanowisko biurowe
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wypadek przy pracy

R1czVA8xS0ewN1
Plansza interaktywna przedstawia sytuację wypadku przy pracy w biurze. W pomieszczeniu biurowym obok biurka znajdują się dwie osoby. Jedna z nich klęczy na jednym kolanie i podpiera się ręką. Naprzeciwko niej stoi mężczyzna, który wyciąga ręce w stronę kobiety. Za nimi widoczne jest wyposażenie biura: regał z segregatorami, biurko z monitorem, telefonem i gilotyną do papieru, krzesło obrotowe, drukarka i niszczarka do papieru. W tle znajduje się trzyskrzydłowe okno. Żaluzje opuszczone są na jedną trzecią wysokości okna. Na parapecie stoją dwie doniczki z kwiatami. Na skrzydłach okna oraz na ścianie znajdują się cztery interaktywne cyfry od jeden do cztery.

Po kliknięciu cyfry jeden wyświetla się okno z informacjami i nagraniem tożsamym z treścią opisu. Treść opisu: “Opis wypadku przy pracy
W dniu 5 maja 2021 w firmie Leltex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, przy ulicy Balickiej 35, 30-149 Kraków (NIP: 6200061021, REGON: 362345652) o godzinie 12:00 dochodzi do wypadku pracownika biurowego. Firma zatrudnia 200 osób, posiada w strukturze organizacyjnej komórkę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładzie pracy powołany jest również społeczny inspektor pracy.

Około godziny 12:00 pracownik przemieszczając się po biurze – między szafką z dokumentami i biurkiem - potknął się i skręcił nogę.

Świadek wypadku, przechodzący obok korytarzem, usłyszał hałas i pobiegł do poszkodowanego. Udzielił mu pierwszej pomocy oraz zawiózł na pogotowie ratunkowe, gdzie stwierdzono skręcenie nogi w kostce, założono opatrunek i wypisano zwolnienie lekarskie na 2 tygodnie. W chwili zdarzenia pracownik nie był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Pracownik był zapoznany z regulaminami pracy i procedurami. Posiada ważne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych oraz ważne badania lekarskie, stwierdzające jego zdolność do pracy na stanowisku biurowym. W dniu wypadku Pracodawca zlecił pracownikowi następujące zadania: zredagowanie pism do Urzędu Miasta, zaplanowanie spotkań z klientami na najbliższy miesiąc, wysłanie poczty tradycyjnej i zaplanowanie jego podróży służbowej do Warszawy. W trakcie wykonywania zleconych zadań Pracownik odbierał telefony służbowe i odpisywał na maile”.

Po kliknięciu cyfry dwa wyświetla się okno z informacjami i nagraniem tożsamym z treścią opisu. Treść opisu: “Poszkodowany
W różnych przepisach prawnych definicja osoby poszkodowanej może się różnić - w zależności od tego, jakiej kwestii będzie dotyczyć wyrządzona szkoda. W przypadku przepisów BHP odnoszących się do wypadków przy pracy „poszkodowanym” jest osoba fizyczna, która doznała jakiejś szkody. W omawianym przypadku było to skręcenie nogi, które spowodowało czasową niezdolność do pracy – czyli indywidualny wypadek przy pracy”.

Po kliknięciu cyfry trzy wyświetla się okno z informacjami i nagraniem tożsamym z treścią opisu. Treść opisu: “Świadek wypadku

Przepisy prawne nakładają na zespół powypadkowy zebranie informacji od świadków wypadku. W przepisach prawnych brakuje szczegółowej definicji „świadka wypadku”.

Kto więc może być świadkiem wypadku?

W świetle przepisów BHP pojęcie „świadka wypadku” należy odnieść do przyjętego w języku polskim znaczenia słowa „świadek”. Według niego świadkiem może być osoba obecna przy zdarzeniu, która może o nim opowiedzieć. W tym kontekście za świadka uważa się osobę, która była obecna w danym miejscu i czasie, w którym nastąpiło zdarzenie. Według powyższych interpretacji za świadka wypadku przy pracy może być uznana osoba, która widziała przebieg zdarzenia, ale osoba, która nie była bezpośrednio na miejscu zdarzenia i nie widziała go na własne oczy, jednak posiada informacje o zdarzeniu uzyskane za pośrednictwem innych zmysłów np. słuchu”.

Po kliknięciu cyfry cztery wyświetla się okno z informacjami i nagraniem tożsamym z treścią opisu. Treść opisu: “Rozmowa poszkodowanego ze świadkiem wypadku
Podczas przemieszczania się w drodze od szafki z dokumentami do biurka pracownik potknął się i skręcił nogę. Świadek wypadku, przechodzący obok korytarzem, usłyszał hałas i pobiegł do poszkodowanego, następnie udzielił mu pierwszej pomocy.

- Co się stało?!

- Chyba nic takiego, chciałam sięgnąć po dokumenty z szafki i straciłam równowagę...

- Dobrze się czujesz? Co cię boli?

- Noga w kostce. Nie mogę na niej stanąć, strasznie boli.

- Poczekaj, pomogę ci wstać i zawiadomię pracodawcę. Zaraz pojedziemy na pogotowie ratunkowe.

- Dziękuję za pomoc. Jestem zmęczona tym nawałem pracy i do tego jeszcze ten wypadek.

- Nie ma za co i uważaj na siebie”.
Wypadek przy pracy
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Zespół powypadkowy

RFeslP6FhQbfw1
Plansza interaktywna przedstawia zespół powypadkowy w pomieszczeniu biurowym. Zespół składa się z dwóch osób. Mężczyzna po lewej stronie trzyma w ręku skoroszyt i zapisuje coś na kartce. Obok niego stoi kobieta, która ręką wskazuje w stronę biurka. W tle widać biuro z wyposażeniem: okrągły stolik i fotel, szafkę na dokumenty, biurko, krzesło z oparciem, niszczarkę do papieru oraz drukarkę. W tle znajduje się trzyskrzydłowe okno. Żaluzje opuszczone są na jedną trzecią wysokości okna. Na parapecie stoją dwie doniczki z kwiatami. Na skrzydłach okna znajdują się interaktywne cyfry od jeden do dwa.

Po kliknięciu cyfry jeden wyświetla się okno z informacjami i nagraniem tożsamym z treścią opisu. Treść opisu: “Zespół powypadkowy
W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracodawca powołuje dwuosobowy zespół, którego zadaniem jest ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku.
Skład zespołu powypadkowego zależy od wielkości zakładu pracy i obowiązku tworzenia służby BHP: W zakładzie pracy, w którym obowiązek tworzenia służby BHP istnieje, w skład zespołu wypadkowego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku tworzenia służby BHP, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pracodawca zatrudnia małą liczbę pracowników i nie może dopełnić obowiązku tworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy.
W celu ustalenia prawdziwej przyczyny wypadku i jego okoliczności zespół powypadkowy powinien zebrać niezbędne dane do sporządzenia dokumentacji powypadkowej”.

Po kliknięciu cyfry dwa wyświetla się okno z informacjami i nagraniem tożsamym z treścią opisu. Treść opisu: “Lista przedstawia poszczególne etapy zbierania danych do sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

15 kroków do prawidłowego uzupełnienia dokumentacji powypadkowej:

Zanotuj, kto został poszkodowany: imię nazwisko osoby poszkodowanej, stanowisko, na którym pracuje osoba poszkodowana, staż pracy osoby poszkodowanej u danego pracodawcy, jaki rodzaj pracy wykonywała osoba poszkodowana. Zanotuj, kiedy i gdzie miał miejsce wypadek przy pracy, a także liczbę godzin, które minęły od czasu wypadku Ustal, jaki rodzaj urazu spowodował wypadek i jakie było umiejscowienie urazu, kto udzielił osobie poszkodowanej pierwszej pomocy oraz kto był świadkiem wypadku Ustal, w jaki sposób doszło do wypadku oraz jaki czynnik spowodował uraz Opisz w sposób możliwie obiektywny, w jaki sposób doszło do wypadku - na podstawie zeznań świadków i poszkodowanej osoby Zanotuj ewentualne uwagi dotyczące wystąpienia odstępstw od stanu normalnego, nawet jeżeli w danym momencie nie jesteś tego pewien Zanotuj, czy wypadek wydarzył się podczas wykonywania codziennych zadań zawodowych pracownika. Jeśli nie - opisz, jakie to były zadania Ustal, czy pracownik był zapoznany z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy i czy posiada aktualne szkolenie BHP. Jeśli nie – opisz dlaczego. Określ, jak często odbywały się szkolenia BHP u pracodawcy Ustal, czy organizacja pracy miała wpływ na wypadek: czy tempo pracy nie było za szybkie, czy praca odbywała się pod nadzorem osoby upoważnionej, czy pracownik miał odpowiednie umiejętności do wykonywania danej pracy Ustal, czy pracownik stosował środki ochrony indywidulanej. Jeśli nie - opisz dlaczego Sprawdź, czy na stanowisku pracy panował wystarczający ład i porządek, czy pomieszczenie do pracy posiada normowe oświetlenie naturalne i sztuczne, czy pracodawca posiada aktualne przeglądy techniczne maszyn i urządzeń oraz obiektu, w którym odbywa się praca. Jeśli brakuje któregoś z wymienionych dokumentów - ustal dlaczego Ustal i zanotuj, czy pracodawca ma przygotowane procedury, a pracownik wie, co zrobić w razie wypadku przy pracy i kogo powiadomić Określ domniemane sytuacje, które mogły stworzyć sytuację niebezpieczną, prowadzącą do wypadku przy pracy Określ wyposażenie stanowiska pracy: stan urządzeń, którymi posługiwał się pracownik, tego, czy narzędzia wymagały naprawy lub konserwacji, ewentualnie (jeśli to było wymagane) czy były dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego Określ inne czynniki, które mogły mieć wpływ na zaistnienie wypadku. Swoje uwagi zapisz”.
Zespół powypadkowy
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

Wzory dokumentów w dokumentacji powypadkowej

1
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Protokół powypadkowy)
R1PxSMh3W5ZCq
Pobierz plik: SokYeGms4VNjEsnKItGZRAqwUXpCRbdW.pdf
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Protokół powypadkowy)
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Plik PDF o rozmiarze 191.65 KB w języku polskim
Informacja z zeznań świadków
R1GCaqa32Q6l4

Informacja z zeznań świadków
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Plik PDF o rozmiarze 57.75 KB w języku polskim
Karta wypadku
RGXfy9FXm7xZi
Pobierz plik: 1uJs5E1R7khsXranzqcPtKQ0FA78pPGu.pdf
Karta wypadku
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Plik PDF o rozmiarze 155.18 KB w języku polskim
Rejestr wypadków przy pracy
R1BnSgl6LhLaA
Pobierz plik: ktjumVu0DKUJBxXChGjZuvTDy1eu1IX1.pdf
Rejestr wypadków przy pracy
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Plik PDF o rozmiarze 1.23 MB w języku polskim
Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
R1XSizXT3geHI

Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Plik PDF o rozmiarze 73.03 KB w języku polskim

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Miejsce na notatki

R172kkBqyyvR1
Miejsce na notatki (Uzupełnij).

Powiązane ćwiczenia