Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

bg‑azure

Wypadek w salonie fryzjerskim

FILM EDUKACYJNY

R4lAMKKVm3fjR
W filmie przedstawione zostały najważniejsze zadania technika BHP oraz sposób wykonywania jego czynności zawodowych. Na początku wyświetlana jest plansza z najważniejszymi zadaniami zawodowymi technika BHP – jej treść odczytywana jest przez lektorkę filmu, podobnie jak kolejne tego rodzaju plansze. Materiał składa się z ujęć filmowych przedstawiających wypadek przy pracy pracowniczki salonu fryzjerskiego. Zainscenizowane sceny na początku filmu prezentują wizytę klienta w salonie, rozmowy między nim a fryzjerką, nakładanie odżywki na włosy, a następnie ich mycie. W kolejnej części filmu ukazany został moment skręcenia kostki lewej nogi przez fryzjerkę w trakcie przechodzenia do pomieszczenia, w którym miała wykonać usługę strzyżenia. Klient udziela pierwszej pomocy, telefonicznie wzywa służby medyczne. Pojawia się plansza z definicją wypadku przy pracy. W dalszej części ujęcia prezentują wykonywanie czynności specjalisty BHP po zaistniałym wypadku. Przeprowadza wizytę w salonie fryzjerskim, wręcza osobie odpowiedzialnej za prowadzenie salonu dokumenty do wypełnienia. Po opisanych ujęciach pojawia się plansza, na której w punktach wyliczono zagadnienia, którymi zajmuje się specjalista BHP. W dalszej kolejności lektorka filmu mówi o konieczności poznania zadań oraz analizy warunków pracy osoby, która uległa wypadkowi. W tym przypadku jest to fryzjerka, z tego tytułu wyświetlane są ujęcia salonu fryzjerskiego, jak również ujęcia samej pracowniczki w trakcie wykonywania swoich czynności zawodowych – od umawiania telefonicznie wizyt, po wykonywanie strzyżenia. Pojawia się plansza z wyliczonymi w punktach czynnościami zawodowymi fryzjera, a po niej krótki pokaz slajdów z zaprezentowanymi środkami do pielęgnacji włosów oraz urządzeniami używanymi w trakcie pracy. Kolejna część materiału skupia się na wyliczaniu przez specjalistę BHP dokumentów, które konieczne są do wypełnienia i przekazania odpowiednim organom po zaistniałym wypadku. Wzory dokumentów wyświetlane są na ekranie, najczęściej w nieco okrojonych, poglądowych wersjach. Podczas ich omawiania na planszach w polach tekstowych rozpisane są dodatkowo ich najważniejsze elementy lub kluczowe informacje, które należy w nich zawrzeć. Przedostatnia część filmu składa się z ujęć, na których specjalista BHP przeprowadza wywiad z klientem salonu, który był świadkiem wypadku. Po niej prezentowana jest telefoniczna rozmowa specjalisty z poszkodowaną. Ostatnia część filmu to ujęcia specjalisty BHP wykonującego dokumentację fotograficzną na miejscu wypadku w salonie fryzjerskim. Na koniec pojawia się plansza zawierająca informacje o twórcach materiału wideo.

Powiązane ćwiczenia