Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R4AQdhhGODjRB11
Słucham Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1
 • Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Skoncentruj się na odgłosach spoza sali. Zastanów się, co słyszysz.

 • Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Skoncentruj się na odgłosach wewnątrz sali. Zastanów się, co słyszysz.

 • Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Skoncentruj się na twoim oddechu. Zastanów się, co słyszysz. Powiedz w myślach, co czujesz.

 • Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Skoncentruj się na rytmie twojego serca. Policz uderzenia. Jaki to rytm?

Ćwiczenie 2

Jaka może być cisza? Dobierz odpowiednie przymiotniki tak, aby powstały związki wyrazowe. Zapisz je tutaj lub w zeszycie. Wzór: głęboka cisza.

Ćwiczenie 3
Ro0swrMrUFPaB1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RqOJRw3qnqIeR1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Porozmawiajcie ze sobą o swoich doświadczeniach:

 • W jakich sytuacjach należy być cicho?

 • Jak się czujecie w zupełnej ciszy?

 • Z czym kojarzy się wam cisza?

Ćwiczenie 6

Znajdźcie w internecie nagrania z dźwiękami lasu. Posłuchajcie go. Nazwijcie dźwięki, które słychać w lesie.

Ćwiczenie 7

Gdzie w najbliższej okolicy twojego domu znajduje się las? Jakie tam rosną drzewa? Swoje odpowiedzi zapiszcie tutaj lub w zeszycie.

Aby nas nie obudzićJózef Ratajczak
Józef Ratajczak Aby nas nie obudzić

Las rośnie cicho,
że nic nie słychać.
Ziemia się kręci
w sekrecie.
Cisza. Świat się obraca
ostrożnie, z troską, na palcach.

j0000008ICB5v22_00000_BIB_001Józef Ratajczak, Aby nas nie obudzić, [w:] Józef Ratajczak, Szedł czarodziej - antologia wierszy dla dzieci, t. 2, Warszawa 1986, s. 113.
Ćwiczenie 8

Zilustrujcie opisane w wierszu procesy zachodzące w przyrodzie:

 • Znajdźcie dla siebie miejsce w wolnym miejscu sali.

 • Wejdźcie w rolę drzewa w lesie lub runa leśnego.

 • Jedna z osób czyta wiersz na głos, powoli, pozostałe osoby w roli ilustrują sytuację opisaną w wierszu.

 • Odpowiedzcie na pytania: Jakim drzewem byliście? Jak czuliście się w roli drzewa? Jak czuliście się w roli runa?

 • Wyjdźcie z roli i opiszcie swoje odczucia w kilku zdaniach.

Ćwiczenie 9

Porozmawiajcie o wierszu.

 • Kto wypowiada się w wierszu? Dlaczego tak sądzicie? Gdzie ujawnia się podmiot mówiący?

 • Jak rozumiecie tytuł utworu?

 • O jakich trzech czynnościach wykonywanych w ciszy mowa jest w wierszu J. Ratajczaka? Które z nich oznaczają to samo działanie?

 • Znajdźcie w wierszu odpowiedzi na pytanie: jak? W której zwrotce jest tych odpowiedzi najwięcej?

 • Podzielcie znalezione słowa na dwie grupy: przysłówki i wyrażenia przyimkowe.

 • Dlaczego w wierszu „las rośnie cicho,/ że nic nie słychać”?

 • Przeczytajcie ostatnią zwrotkę. Jakie cechy zostały dodane światu? Nazwijcie ten środek stylistyczny.

 • Wyjaśnijcie, jak rozumiecie ostatnią strofę.

 • Wymieńcie zjawiska nieopisane w wierszu, które przebiegają tak samo dyskretnie.