Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RSKYz8b48yTd31
Animacja przedstawia kilka przykładów zaokrąglania liczb w sytuacjach praktycznych.
RKZDCJ2YI5eJl1
Animacja przedstawia przybliżone odległości między planetami układu słonecznego.

Zaokrąglania liczb naturalnych uczyliśmy się już w klasie czwartej. Aby zaokrąglić liczbę z dokładnością do określonego rzędu, zwracaliśmy uwagę na cyfrę z rzędu o 1 niższego. Jeśli tą cyfrą było 0, 1, 2, 3, lub 4 to zaokrąglaliśmy w dół, jeśli 5, 6, 7, 8 lub 9 – to w górę, np.:

  • z dokładnością do dziesiątek

7370
4750
  • z dokładnością do setek

37463700
12541300

Przy zaokrąglaniu liczb dziesiętnych obowiązują podobne zasady.

RvpNJL8cj5vwq1
Animacja przedstawia jak zaokrąglamy liczby do dziesiątek, setek i tysięcy.

Zasady zaokrąglania liczb dziesiętnych

R1LlcKYL0rEd71
Animacja przedstawia w jaki sposób zaokrąglamy liczby dziesiętne.

Liczby dziesiętne możemy zaokrąglać do ustalonego rzędu, czyli z dokładnością do określonej liczby cyfr po przecinku. Przy zaokrąglaniu postępujemy według zasady podanej w tabeli.

Dokładność zaokrąglenia

Zaokrąglanie w dół
(przybliżenie z niedomiarem)

Zaokrąglanie w górę
(przybliżenie z nadmiarem)

ZAOKRĄGLANIE DO JEDNOŚCI
(z dokładnością do 1)

gdy cyfra części dziesiątych jest równa: 0, 1, 2, 3 lub 4, np.

1,461
37,284537

gdy cyfra części dziesiątych jest równa: 5, 6, 7, 8 lub 9, np.

4,615
215,819216

ZAOKRĄGLANIE DO CZĘŚCI DZIESIĄTYCH
(z dokładnością do 0,1)

gdy cyfra części setnych jest równa: 0, 1, 2, 3, lub 4, np.

0,2370,2
13,74613,7

gdy cyfra części setnych jest równa: 5, 6, 7, 8 lub 9, np.

0,381  0,4
76,254  76,3

ZAOKRĄGLANIE DO CZĘŚCI SETNYCH
(z dokładnością do 0,01)

gdy cyfra części tysięcznych jest równa: 0, 1, 2, 3, lub 4, np.

0,97380,97
49,1605249,16

gdy cyfra części tysięcznych jest równa: 5, 6, 7, 8 lub 9, np.

0,147630,15
3,199453,20

Podobnie postępujemy, gdy zaokrąglamy liczby z dokładnością do części tysięcznych, dziesięciotysięcznych itd.

ROBdG09DMCL1x1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdania, przeciągając w luki odpowiednie odpowiedzi i uzasadnienia lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. Czy zaokrągleniem liczby 123,376 do części dziesiątych jest 123,4?
1. Nie, 2. cyfra części dziesiątych jest mniejsza od 5, 3. po powiększeniu cyfry części setnych o 5 otrzymujemy 0,80, 4. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 5. cyfra części setnych jest większa od cyfry części dziesiątych, 6. Tak, 7. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 8. Tak, 9. Tak, 10. zaokrąglając należy powiększyć cyfrę części setnych o 1, 11. Nie, ponieważ 1. Nie, 2. cyfra części dziesiątych jest mniejsza od 5, 3. po powiększeniu cyfry części setnych o 5 otrzymujemy 0,80, 4. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 5. cyfra części setnych jest większa od cyfry części dziesiątych, 6. Tak, 7. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 8. Tak, 9. Tak, 10. zaokrąglając należy powiększyć cyfrę części setnych o 1, 11. Nie. Czy zaokrągleniem liczby 83,478 do jedności jest 84?
1. Nie, 2. cyfra części dziesiątych jest mniejsza od 5, 3. po powiększeniu cyfry części setnych o 5 otrzymujemy 0,80, 4. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 5. cyfra części setnych jest większa od cyfry części dziesiątych, 6. Tak, 7. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 8. Tak, 9. Tak, 10. zaokrąglając należy powiększyć cyfrę części setnych o 1, 11. Nie, ponieważ 1. Nie, 2. cyfra części dziesiątych jest mniejsza od 5, 3. po powiększeniu cyfry części setnych o 5 otrzymujemy 0,80, 4. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 5. cyfra części setnych jest większa od cyfry części dziesiątych, 6. Tak, 7. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 8. Tak, 9. Tak, 10. zaokrąglając należy powiększyć cyfrę części setnych o 1, 11. Nie. Czy zaokrągleniem liczby 0,796 do części setnych jest 0,80?
1. Nie, 2. cyfra części dziesiątych jest mniejsza od 5, 3. po powiększeniu cyfry części setnych o 5 otrzymujemy 0,80, 4. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 5. cyfra części setnych jest większa od cyfry części dziesiątych, 6. Tak, 7. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 8. Tak, 9. Tak, 10. zaokrąglając należy powiększyć cyfrę części setnych o 1, 11. Nie, ponieważ 1. Nie, 2. cyfra części dziesiątych jest mniejsza od 5, 3. po powiększeniu cyfry części setnych o 5 otrzymujemy 0,80, 4. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 5. cyfra części setnych jest większa od cyfry części dziesiątych, 6. Tak, 7. cyfra części setnych jest większa lub równa 5, 8. Tak, 9. Tak, 10. zaokrąglając należy powiększyć cyfrę części setnych o 1, 11. Nie.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Zaokrąglamy liczby dziesiętne

RSLCe7EH0qUbx1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zaokrąglenia liczb do jedności. Wpisz wyniki w odpowiednie pola. 3,4 Tu uzupełnij 0,7 Tu uzupełnij 14,72 Tu uzupełnij 8,169 Tu uzupełnij 0,2899 Tu uzupełnij277,086 Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1dwvDAoP6zrV2
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zaokrąglenia liczb do podanego rzędu. Wpisz odpowiednie liczby w puste pola. do części dziesiętnych 1,25 Tu uzupełnij 25,1099 Tu uzupełnij 0,135 Tu uzupełnij 271,93 Tu uzupełnijdo części setnych 82,405 Tu uzupełnij 0,981 Tu uzupełnij 10,0909 Tu uzupełnij 59,996 Tu uzupełnijdo części tysięcznych 0,2406 Tu uzupełnij 5,2007 Tu uzupełnij 0,9023 Tu uzupełnij 32,0005 Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RPuurjCAzrpOR2
Ćwiczenie 4
Uzupełnij zaokrąglenia liczb do podanego rzędu oraz wpisz w odpowiednie miejsce słowo 'nadmiarem', jeśli przybliżenie jest z nadmiarem lub 'niedomiarem', jeśli przybliżenie jest z niedomiarem. przybliżenie do jedności 128,604 Tu uzupełnij,  przybliżenie z Tu uzupełnij 23,874 Tu uzupełnij,  przybliżenie z Tu uzupełnij 0,8673 Tu uzupełnij,  przybliżenie z Tu uzupełnijprzybliżenie do części dziesiątych 128,604 Tu uzupełnij,  przybliżenie z Tu uzupełnij 23,874 Tu uzupełnij,  przybliżenie z Tu uzupełnij 0,8673 Tu uzupełnij,  przybliżenie z Tu uzupełnijprzybliżenie do części setnych 128,604 Tu uzupełnij,  przybliżenie z Tu uzupełnij 23,874 Tu uzupełnij,  przybliżenie z Tu uzupełnij 0,8673 Tu uzupełnij,  przybliżenie z Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Zadania z kalkulatorem i komputerem

Najczęściej zaokrąglanie jest niezbędne przy dzieleniu liczb, kiedy wynik dzielenia ma wiele cyfr po przecinku lub kiedy jego rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone.

RUC8BiL7LZy7d2
Ćwiczenie 5
Uzupełnij wyniki z podaną dokładnością. Wpisz odpowiednie liczby w puste pola. z dokładnością do części setnych 7:13 Tu uzupełnij 91:17 Tu uzupełnij 14:29 Tu uzupełnijz dokładnością do części tysięcznych 2:47 Tu uzupełnij 89:11 Tu uzupełnij 1:27 Tu uzupełnijz dokładnością do części dziesięciotysięcznych 23:37 Tu uzupełnij 70:63 Tu uzupełnij 351:69 Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RtpKnmvZnazmg2
Ćwiczenie 6
Uzupełnij przybliżenia dziesiętne z podaną dokładnością. Wpisz odpowiednie liczby w puste pola. 411 z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku to Tu uzupełnij. 1933 z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku to Tu uzupełnij. 27 z dokładnością do trzech cyfr po przecinku to Tu uzupełnij. 835 z dokładnością do czterech cyfr po przecinku to Tu uzupełnij.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 7
R1QDRsxVbc7VI
Jednorazowe godzinne wejście na basen kosztuje 12 . Za godzinę korzystania z basenu można zapłacić mniej, kupując karnet. Oblicz, ile kosztuje godzina korzystania z basenu w zależności od zakupionego karnetu. Ceny zaokrąglij do pełnych groszy. Uzupełnij tabelę wpisując w puste pola odpowiednie liczby.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1e07LUbJbMSb
Na podstawie danych z tabeli uzupełnij poniższe zdanie, wpisując w luki odpowiednie liczby. Najbardziej opłacalny jest karnet na Tu uzupełnij wejść, ponieważ jedna godzina korzystania z basenu jest tańsza od wejścia bez karnetu o Tu uzupełnij , czyli w przybliżeniu do całych złotówek o Tu uzupełnij .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R18aWoSieRd7D3
Ćwiczenie 8
Wykonaj obliczenia i odpowiedz na pytania. Możesz skorzystać z kalkulatora. Odpowiedzi wpisz w puste pola. Ile zapłacimy za 29 dag sałatki w cenie 27,50  za kilogram?
Odpowiedź: Tu uzupełnij Ile zapłacimy za 17 g wanilii w cenie 132,60  za kilogram?
Odpowiedź: Tu uzupełnij Ile reszty otrzymamy z banknotu dziesięciozłotowego, gdy kupimy 12 dag sera w cenie 21,30  za kilogram?
Odpowiedź: Tu uzupełnij Ile lizaków w cenie 1,70  za sztukę możemy kupić, mając 20 ?
Odpowiedź: Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RVj7t6t8GaZjy3
Ćwiczenie 9
Uzupełnij przybliżenia dziesiętne z podaną dokładnością. Wpisz odpowiednie liczby w puste pola. 0,217 z dokładnością do części dziesięciotysięcznych to Tu uzupełnij. 1,238 z dokładnością do części stutysięcznych to Tu uzupełnij. 0,1328 z dokładnością do części dziesięciotysięcznych to Tu uzupełnij. 0,521 z dokładnością do części tysięcznych to Tu uzupełnij. 1,54 z dokładnością do części setnych to Tu uzupełnij.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Rt472y64nPXHv3
Ćwiczenie 10
Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej. Elementy do uszeregowania: 1. 0,36, 2. 0,37, 3. 926, 4. 411, 5. 0,351
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.