Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny do transportu i urabiania kopalin

Eksploatacja podziemna złóż - Technik górnictwa podziemnego 311703, Górnik eksploatacji podziemnej 811101

bg‑gold

Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

FILM EDUKACYJNY

8

Spis treści

Film edukacyjny:

Materiały dodatkowe:

1

Kolejne czynności wykonywane w ramach procedury lub realizacji zadań zawodowych, kolejne etapy procesu technologicznego w zawodach Technik górnictwa podziemnego, Górnik eksploatacji podziemnej

1
Kolejne czynności wykonywane w ramach procedury lub realizacji zadań zawodowych, kolejne etapy procesu technologicznego w zawodach Technik górnictwa podziemnego, Górnik eksploatacji podziemnej
  1. Zadania zawodowe – wykonywanie robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych oraz wydobywaniem złóż.

  2. Czynności zawodowe – obsługa kombajnów chodnikowych lub kombajnów ścianowych, lub strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych, górniczych wyciągów szybowych.

  3. Prezentacja zasad obsługi i zastosowania sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań zawodowych – obsługa kombajnów chodnikowych lub kombajnów ścianowych, lub strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych.

  4. Prezentacja zasad eksploatacji kombajnów chodnikowych lub kombajnów ścianowych, lub strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

R1XSDRYG11gMq1
Film przedstawia zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin. Przedstawioną w pierwszym kadrze maszyną jest przenośnik taśmowy. Szerokość jego taśmy jest zależna od wydajności jaką chcemy uzyskać. Wyróżnia się kilka typów szerokości taśmy takich jak osiemsetka, czyli 800mm, tysiączka – 1000mm oraz 1200mm. Urobek transportowany jest na taśmie, która oparta jest na rolkach. W razie sytuacji w której należy zatrzymać przenośnik wystarczy pociągać za linkę, która poprowadzona jest wzdłuż całej trasy przenośnika. Spowoduje to zatrzymanie przenośnika. Jeżeli chcemy przejść do kolejnego wyrobiska, to nad taśmą zbudowany jest mostek z uchwytami do bezpiecznego wchodzenia na niego oraz zabezpieczającymi bezpieczne przejście. W razie zapalenia się taśmy przenośnika zamontowany jest system do samoczynnego gaszenia pożarów tak zwany SAGA. Dodatkowo jest też czujnik kontrolujący zbyt duże nagromadzenie urobku na przenośniku.W kolejnym ujęciu pokazano przenośnik zgrzebłowy lekki zamocowany na łańcuchach przymocowanych do obudowy. Elementami, które sprawiają że urobek jest przemieszczany, są zgrzebła oraz łańcuch. Dodatkowo aby urobek nie wysypywał się poza przenośnik zamontowane są z dwóch stron zastawki, dzięki którym ma do takiej sytuacji nie dochodzić. Tak jak w przypadku przenośnika taśmowego wzdłuż całej trasy przenośnika zamocowana jest linka bezpieczeństwa. W kolejnym kadrze widać kombajn chodnikowy z jedną głowicą urabiającą. Kombajn posiada ładowarkę łapową, która przenosi materiał na przenośnik zgrzebłowy zamontowany w kombajnie. Po lewej stronie kombajnu znajduje się układ sterowniczy z dźwigniami oraz pokrętłami. Ramię kombajnu porusza się w kierunku prawo lewo oraz góra dół. Organ urabiający kręci się wokół własnej osi. Na stole załadowczym łapy pracują na zmianę.W kolejnym ujęciu pokazano kombajn ścianowy znajdujący się w przodku wyrobiska. Nad kombajnem znajduje się sekcja obudowy zmechanizowanej podtrzymująca strop wyrobiska.W ostatnim ujęciu pokazano górnicze wyciągi szybowe. Z lotu ptaka widać wieże szybowe, z kołowrotami i linami oraz budynek w którym znajduje się wejście do szybu. W budynku widać ludzi czekających na swoją kolej zjazdu do wyrobiska. Pokazano również układ napędowy wyciągu szybowego oraz sterownię wyciągu szybowego.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Kombajn chodnikowy - informacje o obsłudze, konserwacji 1

RVHu1lm0Dequs1
8

Urabianie kombajnem chodnikowym 1

R1Q5gQC9vuon41
Film prezentujący pracę kombajnu chodnikowego.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Kombajn ścianowy - informacje o obsłudze, konserwacji i kontroli 1

R1Lq602c8TON01

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

Przenośnik podścianowy - informacje o obsłudze i przeglądach 1

R1TVUjw1V8CK91

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6

Przenośnik taśmowy - informacje o obsłudze, przeglądach i konserwacji 1

R1YpZJO0Z4y511

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

7

Górniczy wyciąg szybowy - informacje o obsłudze, kontrolach, zasadach i sposobach bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych 1

R12CAcRhdlD4q1

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Powiązane ćwiczenia