Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RYmrafb5FXQ1g

Zaszyfrowana wiadomość

Ilustracja przedstawia las nocą. Widać liczne szare pnie drzew. W trzech pniach znajdują się otwory dziupli, a w jednym – dziurka na kluczyk. Z trzech gałęzi zwisają czarne nietoperze. Na trzech pniach widoczne są czarne ręce. Tło jest ciemnoszare.
Szyfrowisko
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Szyfrowisko
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R163FzsIRvFOU
Zaszyfrowana wiadomość
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Powyższy szereg liczb to zaszyfrowana wiadomość. Uważnie czytaj i rozwiązuj ćwiczenia, a dowiesz się, co ona oznacza.

1
Ćwiczenie 1

Odpowiedz na poniższe pytania:

 • W jaki sposób przekazujemy sobie informacje, jeśli nie możemy się spotkać?

 • Co zrobić, jeśli chcemy, żeby nasza wiadomość była tajna?

 • Czy spotkałaś lub spotkałeś się już z zaszyfrowanymi informacjami?

uzupełnij treść
Ciekawostka

W dawnych czasach do przekazywania informacji używano pisma obrazkowego. Jeden obrazek oznaczał jedno słowo (np. kółko symbolizowało słońce). Dowiesz się więcej na ten temat podczas lekcji historii poświęconych powstaniu pisma.

REfyXbW6WJqlO
Pismo hieroglificzne używane przez starożytnych Egipcjan (powstało ok. 3000 r. p.n.e.)
Źródło: Shutterstock, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.

Zapisywanie informacji za pomocą obrazków było czasochłonne i skomplikowane.
Dlatego wymyślono inny sposób, by ludzie mogli przekazywać sobie wiadomości. Znasz go?

Domyślasz się już zapewne, że do rozszyfrowania naszej wiadomości potrzebny będzie alfabet. Jak dobrze go znasz? Sprawdź, wykonując poniższe ćwiczenia.

Ważne!

Alfabet (abecadło) to zbiór liter danego języka ułożony w określonym porządku. Polski alfabet składa się z 32 liter, które ułożone są w następującej kolejności:
a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, r, s, ś, t, u, w, y, z, ź, ż.

Polecenie 1

Sprawdź swoją znajomość alfabetu. Gdy udzielisz prawidłowej odpowiedzi, ramka podświetli się na zielono, gdy błędnej - na czerwono. W każdej chwili możesz przerwać zabawę, naciskając STOP, ale lepiej trochę poćwiczyć.

R1HJxWDbWHXok1
Zadanie polega na wpisywaniu odpowiedniej litery alfabetu. Prawidłowa odpowiedź oznaczana jest kolorem zielonym, a błędna- czerwonym. Uczeń w dowolnej chwili przerywa zabawę.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1
Rw5g1nHlr5Qxr
Zadanie interaktywne polega na prawidłowym uzupełnieniu komórek tabeli.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 2

Posłuchaj nagrania. Zapisz poniżej lub w zeszycie usłyszaną wiadomość.

R13E7NsYqDDj711
Nagranie, w którym przeliterowane zostało zdanie do odgadnięcia przez ucznia.
uzupełnij treść
Ćwiczenie 2

Posłuchaj nagrania lub ułóż wyrazy z podanych poniżej liter. Zapisz poniżej lub w zeszycie treść wiadomości.

R13E7NsYqDDj711
Nagranie, w którym przeliterowane zostało zdanie do odgadnięcia przez ucznia.

p - o - z - n - a - s - z

t - a - j - n - y

s- z- y - f - r

J - u - l - i - u - s - z - a

C - e - z - a - r  - a

RQYnq0eJAcNQB
Miejsce na odpowiedź ucznia.
1
Ćwiczenie 3

Jeśli nie udało ci się zapisać całej wiadomości, odtwórz pojedyncze słowa. Słuchaj i notuj.

RM9dr8e7AsQVW11
Nagranie, w którym przeliterowane zostało pierwsze słowo do odgadnięcia przez ucznia.
RzQMmxETcBaVo11
Nagranie, w którym przeliterowane zostało drugie słowo do odgadnięcia przez ucznia.
RFJplNDII7ap111
Nagranie, w którym przeliterowane zostało trzecie słowo do odgadnięcia przez ucznia.
R16vbOZJ7960i11
Nagranie, w którym przeliterowane zostało czwarte słowo do odgadnięcia przez ucznia.
Rcthwc9WhmOhk11
Nagranie, w którym przeliterowane zostało piąte słowo do odgadnięcia przez ucznia.
uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Jeśli nie udało ci się odczytać wiadomości, spróbuj ponownie. Wysłuchaj pojedynczych słów lub ułóż je z poniżej podanych liter.

RM9dr8e7AsQVW11
Nagranie, w którym przeliterowane zostało pierwsze słowo do odgadnięcia przez ucznia.

p - o - z - n - a - s - z

RzQMmxETcBaVo11
Nagranie, w którym przeliterowane zostało drugie słowo do odgadnięcia przez ucznia.

t - a - j - n - y

RFJplNDII7ap111
Nagranie, w którym przeliterowane zostało trzecie słowo do odgadnięcia przez ucznia.

s- z- y - f - r

R16vbOZJ7960i11
Nagranie, w którym przeliterowane zostało czwarte słowo do odgadnięcia przez ucznia.

J - u - l - i - u - s - z - a

Rcthwc9WhmOhk11
Nagranie, w którym przeliterowane zostało piąte słowo do odgadnięcia przez ucznia.

C - e - z - a - r  - a

RoWynRbHQZjve
Miejsce na odpowiedź ucznia.
1
Polecenie 2

Za tobą ćwiczenie zapisywania wiadomości odczytywanej litera po literze. Teraz poćwicz literowanie.

 1. Na rozgrzewkę przeliteruj swoje imię, nazwy ulubionych zwierząt lub potraw.

 2. Wybierz jedno z poniższych słów i przeliteruj je:

  • włóczykij,

  • podróżnik,

  • wędrowiec,

  • koczownik.

uzupełnij treść
Polecenie 2

Za tobą ćwiczenie zapisywania wiadomości odczytywanej litera po literze. Teraz poćwicz dzielenie wyrazów na litery.

 1. Na rozgrzewkę podziel na litery (przeliteruj ustnie lub zapisz poniżej) swoje imię, nazwy ulubionych zwierząt lub potraw.

 2. Wybierz jedno z poniższych słów i podziel je na litery (przeliteruj ustnie lub zapisz poniżej):

 • włóczykij,

 • podróżnik,

 • wędrowiec,

 • koczownik.

RCKvKoB6NI7ft
Miejsce na odpowiedź ucznia.
RHym9TnsiL77J
Ćwiczenie 4
Zadanie interaktywne polega na wstawieniu podanych wyrazów w odpowiednie miejsca.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, co łączy, a co różni osoby, które nazywamy włóczykijem, podróżnikiem, wędrowcem i koczownikiem. Ułóż po jednym zdaniu z każdym z nich.

uzupełnij treść
Polecenie 3

Już w starożytnościstarożytnośćstarożytności ludzie przesyłali sobie zaszyfrowane informacje. Tajną korespondencję prowadził wódz rzymski Juliusz CezarJuliusz CezarJuliusz Cezar. Obejrzyj film i samodzielnie wykonaj maszynę kodującą szyfrem Juliusza Cezara.

RPrqqm1zRKyMK
Film instruktażowy z audiodeskrypcją „Jak zrobić maszynę szyfrującą”.
starożytność
Juliusz Cezar
Ćwiczenie 6
RcMcekPpgjpVq1
Zadanie interaktywne polega na odgadnięciu haseł krzyżówki.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1ASSdOaNpz1L1
Dawny katalog biblioteczny
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 7

Kiedyś w każdej bibliotece znajdowały się takie katalogi, jak ten przedstawiony powyżej. Wyjaśnij, w jaki sposób zostały w nim ułożone karty katalogowekarta katalogowakarty katalogowe.

uzupełnij treść
karta katalogowa
Ćwiczenie 8

Rozwiąż test.

Rq6U7COolMoFh
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1KprqxffZPbW
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RY7EoroUHe8Zn
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Złam szyfr

Ćwiczenie 9

Jesteś coraz bliżej odczytania tajnej wiadomości zaszyfrowanej za pomocą liczb. Przed tobą jeszcze kilka kroków.
Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.
Dziwne zdanie, prawda? Żeby poznać kolejne wskazówki, odpowiedz na poniższe pytania.

R5Qt6bR1130HZ
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1dyuDJKCSnsD
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RxWiFLek2Mwk8
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1FhEF745ZzN9
Zadanie interaktywne polega na wpisaniu kolejnych liczebników w wolne miejsca.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1aXTHkMTCvrp
Zadanie interaktywne polega na wpisaniu kolejnych liczebników w wolne miejsca.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.

Właśnie udało ci się odkryć kod, którym została zapisana tajna wiadomość!
Aby ją odszyfrować, wykonaj poniższe ćwiczenie.

RvN8zFwPfiKUL
Ćwiczenie 11
Zadanie interaktywne polega na wpisaniu w wolne miejsca odpowiednich liter.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R3TKkIPSZJn3g
Ćwiczenie 11
Zadanie interaktywne polega na prawidłowym uzupełnieniu komórek tabeli.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.

Czy wiesz, co oznacza słowo, które jest rozwiązaniem poprzedniego ćwiczenia? Tak możemy nazwać zdanie o jeżu i skrzyniach.

RSu77DwLQoEMn1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 4

Pangram to doskonała baza do stworzenia tajnego szyfru. Poszukaj w dostępnych źródłach (np. w internecie) innych pangramów i wybierz ten, który łatwo zapamiętasz. Sprawdź, czy to zdanie na pewno jest pangramem (zawiera wszystkie litery alfabetu). Ponumeruj litery w zdaniu i już możesz przesyłać przyjaciołom sekretne wiadomości. Oczywiście oni też muszą wiedzieć, który pangram jest szyfrem!

uzupełnij treść