Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1XakE5GNCIay11
naukowcy Źródło: Urcomunicacion, licencja: CC BY-SA 3.0.
Urcomunicacion, licencja: CC BY-SA 3.0
Ćwiczenie 1

Co jest potrzebne, aby dokonać odkrycia? Wybierz trzy najważniejsze spośród podanych przykładów i uzasadnij swój wybór.

 • praca

 • pytanie

 • obserwacja

 • przypadek

 • poszukiwania

 • geniusz

 • szczęście

 • upór

 • sprzęt

 • pieniądze

 • pomysł

 • wiedza

 • potrzeba

Rmk3MPr0exN5P11
Uniwersytet Wrocławski,
Ćwiczenie 2

Przepisz do zeszytu wybraną myśl i wytłumacz, jak ją rozumiesz.

 • Człowiek genialny nie myli się; jego pomyłki są zamierzone, są bramą prowadzącą do odkryć. James Joycej0000008G5B5v22_000tp001James Joyce

 • Odkrycie polega na tym, aby zobaczyć to, co wszyscy widzieli, i pomyśleć to, czego nie pomyślał nikt. Albert Szent‑Gyorgij0000008G5B5v22_000tp002Albert Szent‑Gyorgi

 • Narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś banalne wydarzenie z życia. Newton spostrzegł spadające jabłko, James Watt zaobserwował, jak kipi woda w kociołku, Roentgenowi zmętniała klisza fotograficzna. Ale wszyscy ci ludzie mieli wiedzę tak rozległą, że umieli z banalnych zdarzeń wyciągnąć rewelacyjne wnioski. Aleksander Fleming

 • Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe. Arthur C. Clarkej0000008G5B5v22_000tp003Arthur C. Clarke

1
Ćwiczenie 3
RbTpX5NkAMU3O1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 4
Rn3TKazRx810m1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 5
RCSEFlhZlKh5d1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Czy wiesz, czym odkrycie różni się od wynalazku? Zastanów się, a potem zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie. Podaj przykłady każdego z nich.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Oto przykłady ważnych odkryć i wynalazków. Przerysuj do zeszytu poniższą tabelę i ją uzupełnij. Skorzystaj z różnych źródeł informacji.

Odkrycie

Odkrywca

Wynalazek

Wynalazca

penicylina

żarówka

teoria ewolucji

Alexander Bell

Robert Koch

piorunochron

Vasco da Gama

Gutenberg

R1LvMWcu9Yflt11
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 8
R1GM4wBABnRfl1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ciekawostka

Czy można rzucić uchem? Albo cisnąć okiem? Nie... ale można za to rzucić okiem, czyli spojrzeć. W języku polskim są pewne stałe związki wyrazowe, w których nie można zamieniać poszczególnych wyrazów, bo zmienia się ich całe znaczenie. Nazywamy je związkami frazeologicznymi.

Ćwiczenie 9

Przygotujcie wystawę pt. „Najwięksi odkrywcy i ich odkrycia”.

j0000008G5B5v22_000tp001
j0000008G5B5v22_000tp002
j0000008G5B5v22_000tp003