Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Źródła ikonograficzne

Zakres

IV etap edukacyjny

Przedmiot

Historia sztuki

Wymagania szczegółowe:

(2.2) rozpoznaje w dziele sztuki temat i potrafi wskazać́ jego źródło ikonograficzne;

Temat lekcji:

Źródła ikonograficzne

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna źródła ikonograficzne malarstwa religijnego i mitologicznego,

 • zna motywy w malarstwie religijnym i mitologicznym,

 • określa temat obrazu.

umiejętności – uczeń:

 • potrafi wskazać źródło zaczerpnięte w danym dziele,

 • odróżnia tematykę mitologiczną od religijnej,

postawy:

 • szacunek dla malarstwa religijnego,

 • kształtowanie umiejętności poznawczych,

 • wyrabianie poglądów estetycznych.

Metody pracy:

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa, praca grupowa

Środki dydaktyczne,

Słownik motywów w sztuce lub inny, np. słownik symboli, Mitologia, Pismo święte Starego i Nowego Testamentu

w tym zasoby multimedialne:

zadanie interaktywne do łączenia motywów w sztuce z ich źródłami ikonograficznymi I plastycznymi.

Przebieg lekcji

faza wprowadzająca:

(7 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Uczniowie podczas burzy mózgów odpowiadają na pytanie: skąd artysta bierze temat do obrazu? Skąd czerpie pomysł?

 3. Wśród odpowiedzi powinny znaleźć się: mitologia i Stary oraz Nowy testament.

 4. Nauczyciel wyjaśnia, że to, co przedstawia obraz to jego temat, a to, co jest zawarte w obrazie to motyw.

faza realizacyjna:

(30 min.)

 1. Nauczyciel uruchamia zadanie interaktywne do łączenia motywów w sztuce z ich źródłami ikonograficznymi.

 2. Uczniowie wykonują zadanie z pomocą nauczyciela, sporządzając notatkę w formie tabeli:

 1. Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy, Na podstawie własnych notatek oraz słownika motywów w sztuce uczniowie wykonują zadanie, polegające na wyszukaniu:

  1. grupa 1 ma za zadanie wskazanie dzieł podejmujących tematy z życia Chrystusa.

  2. grupa 2 wyszukuje dzieł związanych z życiem Marii i świętych

  3. grupa 3 wyszukuje obrazów, które podejmują temat Wenus.

 2. Uczniowie, którzy pracują nad tematyką biblią poszukują w Piśmie świętym cytatów, które odnoszą się do dzieł.

 3. Uczniowie opracowujący tematy mitologiczne w obrazach korzystając ze słownika lub innych źródeł poszukują dziełach symboli, atrybutów, odczytują ich znaczenie, szukają również cytatów z Mitologii.

 4. Uczniowie prezentują wyniki swoich prac.

faza podsumowująca:

(8 min.)

 1. W celu utrwalenia materiału uczniowie samodzielnie wykonują zadanie interaktywne.

 2. Nauczyciel ocenia prezentacje uczniów

R1S9xPm7fBoUJ

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 95.50 KB w języku polskim
RKU7l46qWJXyJ

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 88.14 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida