Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1P20lf7TDaxc
Na zdjęciu widać żołnierzy wchodzących do rowu, zagłębienia. Widać rozległe pole. Na drugim planie wrak samolotu.

Zrozumieć Wielką Wojnę (lekcja powtórzeniowa)

Amerykańscy żołnierze, 29 września 1918 r.
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Wprowadzenie

Materiał powtórzeniowy został składa się z informacji dotyczących I wojny światowej:

 • sojuszy militarnych, zawartych przed 1914 rokiem,

 • jej przyczyn,

 • roli propagandy wojennej.

RIcCB1LEGf38H1
Sojusze militarne w 1914 roku
Źródło: Krystian Chariza i zespół, Sojusze militarne w 1914 roku, licencja: CC BY 3.0.

Mapa sojusze militarne w 1914 roku. Na mapie zaznaczone są:

 • państwa należące do trójprzymierza,

 • państwa tworzące trójporozumienie (ententę),

 • miejsca podpisania trójprzymierza i trójporozumienia.

Państwa należące do trójprzymierza:

 • Niemcy,

 • Włochy,

 • Austro‑Węgry.

Państwa tworzące trójporozumienie (ententę):

 • Wielka Brytania,

 • Francja,

 • Rosja.

Miejsce podpisania traktatu między Austro‑Węgrami a Niemcami:

 • Wiedeń 1879 r.

Miejsce podpisania układu między Niemcami, Włochami a Austro‑Węgrami (Związek Trzech) - utworzenie trójprzymierza:

 • Wiedeń 1882 r.

Miejsce podpisania konwencji wojskowej między Francją a Rosją:

 • Petersburg 1892 r.

Miejsce podpisania entente cordiale (serdeczne porozumienie) między Francją a Wielką Brytanią:

 • Londyn 1904 r.

Miejsce podpisania układu między Wielką Brytanią a Rosją - utworzenie trójporozumienia - ententy:

 • Petersburg 1907 r.

Względny poziom potencjału przemysłowego

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone

Niemcy

Francja

Rosja

Austro-

‑Węgry

Włochy

127

298

138

57

77

40

22

BIB_001 Źródło: Paul Kennedy, MOCARSTWA ŚWIATA. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994.

Uwaga: Dane, dotyczące produkcji przemysłowej, pochodzą z 1913 roku. W 1900 roku potencjał przemysłowy Wielkiej Brytanii wynosił 100.

Ćwiczenie 1
R1EzWD7bvoq4G1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R3KIV8TKp3nmb1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Wynotujcie przyczyny wybuchu I wojny światowej (wykonajcie karty, na każdej z nich napiszcie po jednej przyczynie). Możecie podzielić się na dwie grupy. Wykorzystując losowanie, ustalcie ich znaczenie w procesie wyjaśniania tego zagadnienia.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
RccJ9jMgpC7E8
I wojna światowa
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1HzXSxoufkip1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Wyjaśnij pojęcie okop.

R1GFUtaVH2OJc
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
j0000008U8B3v25_0000001G
RbUAoT2eaU90W
Tekst na plakacie: FritzFritz! Brytyjscy pracownicy wytwarzający amunicję nigdy nie zamierzają wziąć urlopów!
Źródło: Will Dyson, Brak wakacji, 1916, domena publiczna.
Polecenie 2

Wyjaśnij, dlaczego Brytyjczycy nie mają wakacji oraz podaj jaki był cel powstania powyższego plakatu. Na podstawie własnej wiedzy scharakteryzuj rolę propagandy wojennej w latach 1914‑1918.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 2

Wyjaśnij i zanotuj co oznacza pojęcie propaganda.

RY8NwnZt8cGEi
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 4.0.
R9oiqGPtOSLMz
Owce na rzeź
Źródło: Winsor McCay, Owce na rzeź, 1914, domena publiczna.
RnodkFhxVoVOU
Dezerter
Źródło: Boardman Robinson, Dezerter, 1916, domena publiczna.
RBJ2PeMZhRNq1
Europa 1916
Źródło: Boardman Robinson, Europa 1916, 1916, domena publiczna.
R16FJYMCoU0wH
Pobór do wojska
Źródło: Henry J. Glintenkamp, 1917, domena publiczna.
R1epJhqnlZkyX
Jej najlepszy klient
Źródło: Winsor McCay, 1917, domena publiczna.
Polecenie 3

Obejrzyj powyższe ilustracje – rysunki i grafiki pochodzące z okresu I wojny światowej. Zwróć uwagę na daty ich powstania. Wypisz w punktach zjawiska i społeczne problemy o których w symboliczny sposób informują plakaty.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 3

Wyjaśnij jaki był cel i rola antywojennych plakatów propagandowych.

RW190E2H7fqTV
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.