A jak poszedł król na wojnę – poezja Marii Konopnickiej

Scenariusz lekcji, która ma na celu ukazanie najważniejszych cech poezji Marii Konopnickiej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.