Alegorie i symbole w  Boskiej komedii Dantego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Symbol, [w:] Słownik terminów literackich, red. A. Okopień-Sławińska, M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 501.
  • Źródło: Alegoria, [w:] Słownik terminów literackich, red. T. Kostkiewiczowa, M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 22.
  • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1, Wrocław 1960, s. 324.
  • Źródło: Dante Alighieri, Piekło, Pieśń I, w. 1–63, [w:] Dante Alighieri, Boska komedia, tłum. Alina Świderska, Kęty 1999, s. 19–21.
  • Źródło: Dante Alighieri, Piekło, Pieśń XXXI, w. 46-124, [w:] tegoż, Boska komedia, tłum. Alina Świderska, Kęty 1999, s. 177–180.