Algorytm rysowania prostych figur geometrycznych - iteracja w języku Python.