Alkohole – budowa

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Alkohole to pochodne węglowodorów”;
    • „Metanol (alkohol metylowy)”;
    • „Etanol (alkohol etylowy)”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 30 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), dwa filmy, dziewięć poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz dziewięć ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości – w tym siedem interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „alkohole”, „alkohole monohydroksylowe”, „grupa funkcyjna”, „szereg homologiczny alkoholi”, „izomery”, „fermentacja alkoholowa” oraz „destylacja”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida