Alkohole – właściwości

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Właściwości fizyczne metanolu i etanolu”;
    • „Zmiany wybranych właściwości fizycznych nasyconych monohydroksylowych alkoholi w szeregu homologicznym”;
    • „Wybrane właściwości chemiczne nasyconych alkoholi monohydroksylowych”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje osiem ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), dwa filmy, 10 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz dziewięć ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „spirytus rektyfikowany”, „denaturat”, „kontrakcja objętości”, „dipol”, „destylacja”, „spalanie całkowite”, oraz „spalanie niecałkowite”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida