Alkohole – wpływ na organizm człowieka

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Etanol i jego wpływ na organizm człowieka”;
    • „Etanol i jego wpływ na białka”;
    • „Metanol - silna trucizna”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje cztery ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), pięć poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz dziewięć ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „alkoholizm”, „płodowy zespół alkoholowy”, „promil”, „denaturacja białka”, „spirytus salicylowy”, „spirytus przemysłowy”, oraz „chloroform”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida