An event that changed my choice of career - scenariusz lekcji

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z tematem: wydarzenie, które wpłynęło na ich wybór drogi kariery oraz ze związaną z nim leksyką. Praca z tekstem czytanym umożliwia poznanie zarówno nowych, jak i często spotykanych naturalnych sformułowań, zaś dalsze ćwiczenia pomagają rozbudować ich zasób. Przygotowanie do dyskusji, prowadzonej w ostatniej części lekcji, jest etapem, w którym uczniowie zbierają odpowiednie słownictwo przydatne do wyrażenia własnej opinii na omawiany temat. Celem końcowym lekcji jest przygotowanie przez uczniów wypowiedzi pisemnej, opartej na leksyce poznanej na zajęciach. „An event that changed my choice of career” jest tematem szczególnie polecanym maturzystom, których czeka podjęcie decyzji o kierunku, w którym będą się rozwijać.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida