Argumentum: De a ab Hippocrate instituta. Gerundium

Scenariusz omawia strukturę gramatyczną gerundium.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.