Argumentum: De maxilla et dentibus. Ablativus comparativus

Lekcja gramatyczna – porównanie w języku łacińskim.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida