Argumentum: De Phidia

Fidiasz i jego dzieła.  Samodzielne tłumaczenie tekstu. Zdania podrzędne. Konstrukcje gramatyczne. Lekcja gramatyki przeznaczona dla III klasy liceum.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida