Argumentum: De Phidia

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język łaciński i kultura antyczna
Udostępnij

Fidiasz i jego dzieła.  Samodzielne tłumaczenie tekstu. Zdania podrzędne. Konstrukcje gramatyczne. Lekcja gramatyki przeznaczona dla III klasy liceum.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.