Argumenty i strategie tworzenia polityki zdrowotnej w szkole. Poradnik orędownictwa na rzecz HEPS

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Wychowanie fizyczne
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wychowanie fizyczne
Wychowanie do życia w rodzinie
Biologia
Udostępnij

Druga część pakietu opracowanego w europejskim projekcie HEPS (Healthy Eating and Physical Activityin Schools) Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole.

Poradnik dotyczy działań, określanych w języku angielskim terminem advocacy. Termin ten, a także rodzaj działań, do których się on odnosi, jest w Polsce mało znany. Trudno było znaleźć jego odpowiednikw języku polskim. W wyniku licznych konsultacji ze specjalistami w zakresie promocji zdrowia i językoznawcami uznano, że najlepszym odpowiednikiem advocacy będzie „orędownictwo”. (...)

Celem w projekcie HEPS ma być tworzenie na poziomie kraju, regionu i lokalnym polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach, z wykorzystaniem podejścia szkół promujących zdrowie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.