Arkusz kalkulacyjny - Excel (1)

Powtórzenie wiadomości o Excelu – wykonywanie podstawowych działań za pomocą arkusza kalkulacyjnego i wstawianie wykresu. Uczniowie obliczają procentowo swoją frekwencję i na tej podstawie opracowują wykres.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.