Ars moriendi w literaturze a źródła historyczne

Lekcja jest poświęcona motywowi ars moriendi w literaturze. Uczniowie interpretują teksty literackie, odwołując się do wiedzy historycznej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.