At, on, in

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz lekcji z języka angielskiego, której celem jest poznanie przedimków at, on i in i wyrażeń czasowych, z którymi dane przyimki są używane.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida