Badanie właściwości materiałów

Zapoznanie uczniów z właściwościami materiałów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.