Barok to niepokój i nadmiar

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski
Udostępnij

Wprowadzenie do cyklu lekcji z zakresu baroku. Ukazanie głównych cech i środków poetyckich charakterystycznych dla poezji barokowej.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.