Białka – właściwości

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Właściwości białek”;
    • „Wykrywanie białek”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 15 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), dwa filmy, mapę myśli, symulację interaktywną, osiem poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości - w tym dziewięć interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „koagulacja”, „wysalanie białka”, „hydratacja”, „denaturacja białka”, „próba (reakcja) biuretowa” oraz „próba (reakcja) ksantoproteinowa”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida