Błękitna planeta Ziemia

Materiał składa się z sekcji: "1. Oceany kuli ziemskiej", "2. Morza", "3. Pływy", "Podsumowanie", "Słowniczek", . Przedstawiono położenie geograficzne oceanów, wyjaśniono czym różni  się morze od oceanu oraz omówiono zjawisko przypływu i odpływu.

Materiał zawiera 5 ilustracji i 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda - fałsz oraz tekst z lukami.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "archipelag", "cieśnina", "morze", "ocean", "pływy", "rów oceaniczny", "tsunami", "wszechocean", "zatoka"

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska - Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida