Bohater "Pana Tadeusza" - galeria typów szlacheckich

Scenariusz lekcji poświęconej charakterystyce szlachty w "Panu Tadeuszu". Opis przedstawicieli poszczególnych warstw szlacheckich.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida