Bronowicka chata z bajki. W widowiskowym teatrze Stanisława Wyspiańskiego

Starter:

  • fotografia współczesna: cytat z "Wesela"; dworek kryty gontem; ogólne; wprowadzenie do analizy elementów spektaklu teatralnego; 

Rozdział: Teatr ogromny

  • Wyspiański jako twórca nurtu dramatu neoromantycznego; synkretyzm w "Weselu"; Wyspiański jako reformator i teoretyk teatru; idea reformatorskiego programu Wyspiańskiego; wizja nowego "Teatru monumentalnego"; cztery ćwiczenia interaktywne; trzy ćwiczenia otwarte ( w tym jedno związane z załączonymi obrazami młodopolskimi); 

Rozdział: Wesele – światło, dźwięk, ruch

  • pięć ćwiczeń otwartych dotyczących między innymi oniryzmu "Wesela"; "Wesele" jako dramat synestezyjny; ciekawostka 

Rozdział: Pawie pióra

  • komentarz profesora Franciszka Ziejki; polecenie napisania komentarza; ćwiczenie otwarte związane z załączonym tekstem; obraz: Ludwik de Laveaux, Lato w Bronowicach; obraz: Aleksander Gierymski, Dziewczyna z Bronowic

Rozdział: Symbolizm – Wesele i Malczewski

  • polecenie związane z obrazami Malczewskiego oraz "Weselem"  Wajdy; 

Rozdział: Zadaniowo

  • ćwiczenie interaktywne słowa klucze; dwa polecenia o (w tym opisanie  wykorzystania motywu tańca w "Panu Tadeuszu" i w "Weselu" Wyspiańskiego).

Bibliografia:

  • Źródło: Franciszek Ziejka, Pawie pióra, [w:] tegoż, „Wesele” w kręgu mitów polskich, Kraków 1997, s. 89–90.
  • Źródło: Stanisław Wyspiański, Wesele, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele.html.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida