Bryły obrotowe - stożek

Stożek - definicja. Ilustracja interaktywna: powstawanie stożka w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego dookoła prostej zawierającej jedną z przyprostokątnych. Ilustracja interaktywna: odcinki, kąty i przekroje w stożku. Wzory na pole powierzchni i objętość stożka. Animacja 3D: powstawanie siatki stożka. Animacja 3D: tworzenie stożka z siatki stożka.

Przykłady rozwiązań zadań na obliczanie pola powierzchni i objętości stożka. Prezentacje multimedialne: pole powierzchni całkowitej, objętość stożka.

Zestaw zadań na obliczanie pola powierzchni i objętości stożka. Zasób zawiera zadania interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida