Bryły obrotowe - walec

Walec - definicja. Ilustracja interaktywna: walec. Ilustracja interaktywna: odcinki i przekroje w walcu. Wzory na pole powierzchni i objętość walca. Animacja 3D: powstawanie siatki walca. Animacja 3D: tworzenie walca poprzez złożenie siatki walca. Ilustracja interaktywna: tworzenie walca poprzez obrót prostokąta dookoła prostej zawierającej jeden z boków prostokąta.

Animacja 3D: przekroje walca. Rozwiązane zadania na obliczanie pola powierzchni i objętości walca. 5 prezentacji multimedialnych: przekrój osiowy walca, pole powierzchni całkowitej walca, objętość walca, pole powierzchni bocznej walca.

Zestaw 6 zadań otwartych na obliczanie pola powierzchni i objętości walca. Rozwiązania do zadań.

Zestaw 5 zadań na obliczanie pola powierzchni i objętości walca. Zasób zawiera zadania interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida