Bryły w 3D

Animacja 3D: przekrój kuli. 3 animacje 3D: siatka sześcianu.

Animacja 3D: sześcian. 2 animacje 3D: siatka prostopadłościanu. Animacja 3D: wzór na pole prostopadłościanu.

2 animacje 3D: siatka stożka. 2 animacje 3D: siatka graniastosłupa.

4 animacje 3D: siatka graniastosłupa.

2 animacje 3D: siatka graniastosłupa. 2 animacje 3D: siatka ostrosłupa.

2 animacje 3D: siatka walca. Animacja 3D: przykłady brył. Animacja 3D: graniastosłup pochyły, ostrosłup pochyły.

Animacja 3D: bryły ścięte – walec, stożek. 2 animacje 3D: walec. 1 animacja 3D: stożek.

Animacja 3D: siatka sześcianu. 2 animacje 3D: ile jest klocków?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida