Strona główna Brzydota jako kategoria estetyczna – współczesność
Powrót

Brzydota jako kategoria estetyczna – współczesność

Przedstawiony scenariusz jest przykładem lekcji, na której wykorzystuje się zagadnienie korespondencji sztuk. W scenariuszu omówione są trzy wiersze z kręgu współczesnej poezji turpistycznej. Brzydota w poezji i sztuce współczesnej ma poruszyć emocjonalnie uczniów i skłonić ich do refleksji. Wykorzystywane w niej metody interpretacji są poszukiwaniem osobistych doświadczeń ucznia z literaturą.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.