Strona główna Budowa i funkcje szkieletu
Powrót

Budowa i funkcje szkieletu

W materiale przedstawiono budowę szkieletu człowieka oraz jego znaczenie w organizmie. Materiał zawiera:

  1. Starter, w którym znajduje się rysunek trzech postaci z widocznym szkieletem, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobuoraz cele sformułowane w języku ucznia
  2. Rozdział: Szkielet osiowy, który zawiera galerię rysunków budowy szkieletu człowieka, rysunek budowy czaszki człowieka, animację Budowa i funkcje kręgosłupa, ciekawostkę, polecenie oraz doświadczenie dotyczące znaczenia ruchomości i  elastyczności kręgosłupa
  3. Rozdział: Budowa szkieletu kończyn i ich obręczy, który zawiera galerię ilustracji budowy kończyny górnej, galerię ilustracji budowy kończyny dolnej, ciekawostkę, polecenie oraz obserwację dotyczącą położenia kości przedramienia względem siebie
  4. Podsumowanie zawierające 2 polecenia
  5. Słowniczek zawierający wyjaśnienia terminów: kanał kręgowy, kręg, kręgosłup, obręcz barkowa, obręcz miednicowa, rdzeń kręgowy, szkielet, szkielet osiowy
  6. Zestaw 4 ćwiczeń interaktywnych

Aktualizacja tekstu: Klaudia Suwała

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.