Buildings – ćwiczenia w mówieniu

Scenariusz lekcja, której celem jest przygotowanie uczniów do matury ustnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą sprawność mówienia, wykorzystując słownictwo dotyczące architektury. Na podstawie poznanych na lekcji słów opisują zdjęcia budynków.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida